You are viewing the results for Gjøvik Cup 2018. View the current results for Gjøvik Cup 2019 here.

Vind IL G8 4

Registration number: 1014
Registrator: Grethe Solberg
Primary shirt color: Blue
In addition to the four Vind teams, 19 other teams played in Gutter 8. They were divided into 3 different groups, whereof Vind IL 4 could be found in Group C together with Moen SK, Gjøvik-Lyn, FK 1, Brumunddal Fotball G08-4, Varde IL, Brumunddal Fotball G08-5 and Vind IL 3.

Write a message to Vind IL

Eidsiva Syljuåsen Profil Grafisk Byggmakker skattum Alver Advokatfirma GK rør Elektroimportøren Lions Gjøviks Blad Totenbanken Eat Move Sleep (bama)