Lørdag 17. september


Kampene spilles ute på kunstgress, samt inne i GOBB arena. Kampene varer 2 x 15 minutter 


Bane  5 - 1  Syljuåsen

09:00

Kapp Hvit

Kolbu KK

J8

09:45

Søndre Land Rød

Torpa

G8

10:30

Gjøvik Lyn 1

Brøttum

J8

11:15

S Land Blå

Vind 3

G8

12:00

Gjøvik Lyn 2

Kapp Hvit

J8

12:45

Brumunddal 1

Kapp Hvit

J9

13:30

Raufoss 2

Vind 2

G8

14:15

Kapp Hvit

Kolbu KK

J9

15:00

Gjøvik Lyn 3

Kapp

G9

15:45

Raufoss Gul

Gjøvik Lyn 1

G9

16:30

Kapp

Vind 2

G9

17:15

Brumunddal 1

Skreia

G9

18:45

Vind 1

Skreia

G9

Bane 5 - 2 GK

09:00

Brøttum

Vardal

J8

09:45

Reinsvoll Rød

Vind 1

G8

10:30

Vind

Kolbu KK

J8

11:15

Vardal 1

Nordre Land

G8

12:00

Brumunddal 2

Kapp Blå

J9

12:45

Gjøvik Lyn 1

Kolbu KK

J8

13:30

Gjøvik Lyn Blå

Vind 1

G8

14:15

Kapp Blå

Hadeland

J9

15:00

Vind 2

Brumunddal 2

G9

15:45

Kapp Blå

Vind

J9

16:30

Brumunddal 2

Raufoss Svart

G9

17:15

Raufoss Gul

Søndre Land

G9

18:45

Gjøvik Lyn 3

Brumunddal 4

G9

Bane 5 - 3 Mjøsbil

09:00

Gjøvik Lyn Gul

Lunner

G8

09:45

Gjøvik Lyn 2 - 

Vind

J8

10:30

Gjøvik Lyn Rød

Vardal 2

G8

11:15

Kapp Blå

Vardal

J8

12:00

Gjøvik Lyn Rød

Torpa

G8

12:45

Vardal 1

Biri

J9

13:30

Raufoss 1

Reinsvoll Rød

G8

14:15

Lensbygda

Vind

J9

15:00

Vardal

Vind 3

G9

15:45

Brumunddal 2

Hadeland

J9

16:30

Brumunddal 4

Vardal

G9

18:45

Brumunddal 2

Ridabu

G9

Bane 5 - 4 Minel

09:00

Gjøvik Lyn Rød

Varde

G8

09:45

Vardal 1

Grua

G8

10:30

Lunner

Ridabu

G8

11:15

Grua

Lensbygda

G8

12:00

Vardal 2

Vind 2

G8

12:45

Gjøvik Lyn Gul

Reinsvoll Hvit

G8

13:30

Vardal 1

Lensbygda

G8

14:15

Raufoss Gul

Brumunddal 1

G9

15:00

Ridabu

Nes 2

G9

15:45

Vardal 1

Kolbu KK

J9

16:30

Lena

Nes 2

G9

18:45

Nes 1

Lena

G9

Bane 5 - 5 Alver Advokatfirma

09:00

Vardal 2

Vind 3

G8

09:45

Nordre Land

Lensbygda

G8

10:30

Søndre Land Blå

Varde

G8

11:15

Raufoss 1

Vind 1

G8

12:00

Lunner

Raufoss 2

G8

12:45

Kolbu KK

Raufoss 1

J9

13:30

Grua

Nordre Land

G8

14:15

Brumunddal 3

Vind

G9

15:45

Kapp Hvit

Raufoss 1

J9

18:45

Gjøvik Lyn 4

Nes 2

G9

Bane 5 - 6 Toten Sparebank

09:00

Søndre Land Blå

Ridabu

G8

09:45

Lensbygda

Hadeland

J9

11:15

Gjøvik Lyn Blå

Reinsvoll Rød

G8

12:00

Vardal 2

Lensbygda

J9

12:45

Brumunddal 2

Vardal 2

J9

13:30

Lena

Vind 3

G9

14:15

Søndre Land

Varde

G9

15:45

Brumunddal 1

Biri

J9

16:30

Gjøvik Lyn 2

Ridabu

G9

18:45

Raufoss Svart

Kapp

G9

Bane 5 - 9 GOBB (GOBB arena inne)

09:00

Gjøvik Lyn 2

Hadeland KFK

J8

09:45

Reinsvoll Hvit

Vind 2

G8

10:30

Kapp Hvit

Hadeland

J8

11:15

Reinsvoll Hvit

Søndre Land Rød

G8

12:00

Brøttum

Vind

J8

12:45

Kapp Blå

Hadeland

J8

13:30

Varde

Torpa

G8

14:15

Raufoss 1

Biri

J9

15:00

Lyn 2

Nes 1

G9

15:45

Skreia

Brumunddal 3

G9

16:30

Gjøvik Lyn 3

Nes 1

G9

17:15

Gjøvik Lyn 1

Vind 1

G9

18:00

Brumunddal 4

Vind 2

G9

18:45

Gjøvik Lyn 2

Vardal

G9

Bane 5 - 10 CC Gjøvik (GOBB arena inne)

09:00

Gjøvik Lyn 1

Kapp Blå

J8

09:45

Gjøvik Lyn Blå

Raufoss 1

G8

10:30

Gjøvik Lyn Gul

Raufoss 2

G8

11:15

Vardal 2

Hadeland

J9

12:00

Søndre Land Blå

Vind 3

G8

12:45

Ridabu

Søndre Land Rød

G8

13:30

Gjøvik Lyn 2

Vardal

J8

14:15

Brumunddal 1

Vardal 1

J9

15:00

Gjøvik Lyn 4

Raufoss Svart

G9

15:45

Brumunddal 1

Varde

G9

16:30

Vind 3

Gjøvik Lyn 4

G9

17:15

Brumunddal 3

Varde

G9

18:45

Gjøvik Lyn 1

Søndre Land

G9


Søndag 18. september

Kampene spilles ute på kunstgress, samt inne i GOBB arena. Kampene varer 2 x 15 minutter 

Bane 5 - 1 Syljuåsen

09:00

Raufoss 1

Vind 1

J9

09:45

Gjøvik Lyn 3

Vind 2

G9

10:30

Brumunddal 1

Vind 1

G9

11:15

Brumunddal 2

Lensbygda

J9

12:00

Gjøvik Lyn Blå

Vardal 1

G8

12:45

Kapp Hvit

Vardal 2

J9

13:30

Lena

Gjøvik Lyn 4

G9

14:15

Raufoss 1

Vardal 1

G8

15:00

Vardal 2

Søndre Land Rød

G8

15:45

Gjøvik Lyn Rød

Lunner

G8

16:30

Ridabu 

Torpa

G8

17:15

Lunner

Søndre Land Blå

G8

18:00

Gjøvik Lyn Gul

Søndre Land Rød

G8

18:45

Raufoss 2

Vind 3

G8

Bane 5 - 2 GK

09:00

Raufoss Gul

Brumunddal 3

G9

09:45

Nes 1

Brumunddal 2

G9

10:30

Brumunddal 1

Raufoss 1

J9

11:15

Vardal

Vind

J9

12:00

Raufoss 1

Lensbygda

G8

12:45

Kolbu KK

Vind

J9

13:30

Nes 1

Vind 2

G9

14:15

Gjøvik Lyn Blå

Grua

G8

15:00

Brøttum

Kapp Blå

J8

15:45

Lensbygda

Vind 1

G8

16:30

Søndre Land Rød

Vind 2

G8

17:15

Vardal

Vind

J8

18:45

Søndre Land Blå

Vind 2

G8

Bane 5 - 3 Mjøsbil

09:00

Brumunddal 1

Gjøvik Lyn 1

G9

09:45

Vind 3

Nes 2

G9

10:30

Gjøvik Lyn 2

Raufoss Svart

G9

12:00

Søndre Land

Vind 1

G9

12:45

Gjøvik Lyn 4

Ridabu

G9

13:30

Vardal

Nes 2

G9

14:15

Gjøvik Lyn Gul

Ridabu

G8

15:00

Gjøvik Lyn 1

Vardal

J8

16:30

Gjøvik Lyn Blå

Nordre Land

G8

17:15

Kapp Blå

Kolbu KK

J8

18:45

Vardal

Kapp Hvit

J8

Bane 5 - 4 Minel

09:00

Vind 1

Varde

G9

09:45

Lena

Ridabu

G9

10:30

Kolbu KK

Biri

J9

11:15

Vardal

Vind 2

G9

12:00

Varde 

Skreia

G9

12:45

Vind 1

Nordre Land

G8

13:30

Brumunddal 1

Lensbygda

J9

14:15

Nordre Land

Reinsvoll Rød

G8

15:00

Gjøvik Lyn 2

Kolbu KK

G8

16:30

Vind 3

Varde

G8

17:15
18:45

Gjøvik Lyn 1

Vind

J8

Bane 5 - 5 Alver Advokatfirma 

09:00

Gjøvik Lyn 2

Brumunddal 4

G9

10:30

Kapp Hvit 

Vardal 1

J9

11:15

Nes 1

Vind 3

G9

12:00

Brumunddal 3

Gjøvik Lyn 1

G9

12:45

Reinsvoll Rød

Lensbygda

G8

14:15

Gjøvik Lyn Rød

Vind 2

G8

15:00

Kapp Hvit

Vind

J8

16:30

Brøttum 

Gjøvik Lyn 2

J8

18:45

Gjøvik Lyn 2

Kapp Blå

J8

Bane 5 - 6 Toten Sparebank

09:00

Gjøvik Lyn 4

Kapp

G9

10:30

Skreia 

Gjøvik Lyn 1

G9

11:15

Kapp

Brumunddal 2

G9

12:00

Gjøvik Lyn 2

Nes 2

G9

12:45

Reinsvoll 

Varde

G8

13:30

Gjøvik Lyn 3

Brumunddal 2

G9

14:15

Lunner

Reinsvoll Hvit

G8

16:30

Gjøvik Lyn 1

Kapp Hvit

J8

18:45

Brøttum

Kolbu KK

J8

Bane 5 - 9 GOBB (GOBB arena inne)

09:00

Brumunddal 1

Kolbu KK

J9

09:45

Brumunddal 2

Vind

J9

10:30

Raufoss Gul

Varde

G9

11:15

Brumunddal 4

Ridabu

G9

12:00

Lena

Raufoss Svart

G9

12:45

Kapp Blå

Lensbygda

J9

13:30

Brumunddal 1

Søndre Land

G9

14:15

Kapp

Vind 3

G9

15:00

Torpa

Vind 3

G8

15:45

Reinsvoll Rød

Vardal 1

G8

16:30

Raufoss 1 

Grua

G8

17:15

Vind 1 

Grua

G8

18:00

Gjøvik Lyn Rød

Vind 3

G8

18:45

Ridabu

Vardal 2

G8

Bane 5 - 10 CC Gjøvik (GOBB arena inne) 

09:00

Kapp Hvit

Biri

J9

09:45

Kapp Blå

Vardal 2

J9

10:30

Søndre Land

Brumunddal 3

G9

11:15

Kapp Blå

Biri

J9

12:00

Gjøvik Lyn 3

Vardal

G9

12:45

Vardal 1

Brumunddal 2

J9

13:30

Raufoss Gul

Skreia

G9

14:15

Brumunddal 4

Raufoss Svart

G9

15:00

Varde

Raufoss 2

G8

15:45

Søndre Land Blå

Gjøvik Lyn Gul

G8

16:30

Raufoss 2

Vardal 2

G8

17:15

Reinsvoll Hvit

Torpa

G8